18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Hematoloji Bilim Dalı kurulmuştur. Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığına 03.11.1992 tarihinde Prof.Dr. Bekir Berkol seçilmiştir.

Hematoloji çalışmaları ikinci lç Hastalıkları Kliniğinde 1950 li yıllarda başlamıştır .
1952 de doçent olan Dr .Bekir Berkol uzmanlığından beri Hematolojiye özel ilgi göstermiş çalışmalar yapmıştır. 1955`te doçent olan Dr .Fevzi Renda`da Doç. Bekir Berkol gibi yurt dışında Hematoloji ağırlıklı çalışmıştır. 1969 da doçent olan Orhan Şardaş başlangıçta Nefroloji ve Hematolojinin her ikisiyle çalışmalara katılırken giderek çalışmalarını Hematolojiye yönlendirmiştir .
1978 de doçent olan Akın Uysal Hematoloji formasyonu ile yetişmiştir. 18.02.1982 de Hematoloji Bilim Dalı kurulduğunda Cebeci`deki eski Dahiliye denilen U şeklindeki binanın doğu kanadındaki lç Hastalıklan binasında yer aldı. Yavaş yavaş yapılanmaya başladı. Anabilim Dalının ilk kuruluşunda Hematolojide Prof.Dr .Bekir Berkol, Prof.Dr .Orhan Şardaş, Doç.Dr .Akın Uysal ve genç öğretim elemanlan vardı.
03.11.1982 de Bilim Dalı Başkanı olarak görevlendirilen Prof.Dr. Bekir Berkol iki ay sonra 1.1.1983 te emekli oldu. Prof. Bekir Berkol az konuşan, az gülen, takipçi ve ısrarlı bir hocaydı, hematolojiye gönül vermişti.
Prof. Bekir Berkol`un ayrılması ile 21.03.1983 de Bilim Dalı Başkanlığına, lç Hastalıklan Anabilim Dalı başkanı Prof. Necdet Menemenli vekalet etti. 1983 te Fikri lçli Doçent oldu.Doç.Dr.Fikri İçli 1985-1986 yılları arasında Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı  yapmıştır.13 Mart 1985 te lbni Sina Hastanesindeki yerleşme planında Hematoloji 9. katta 75 yatak verilerek yerleşmiştir. Aynca Poliklinik blokunda birinci katta hematoloji laboratuvarı için geniş sayılabilecek yer verilerek gerekli araç ve gereçler alınmaya başlandı.
26.11.1986 da Bilim Dalı başkanlığına Prof.Dr. Orhan Şardaş atanmıştır. 1987`de Meral Beksaç ve Nahide Konuk doçent olmuşlardır. Bu iki çalışkan doçent 5 sene önce ayrı bir bilim dalı olan akademik formasyonlannı hematolojide tamamlayan ilk doçentleriydi.
1988 de Akın Uysal profesör oldu. 20.04.1988 de Doç.Dr .Fikri İçli ve bazı genç öğretim elemanları Hematoloji Bilim Dalından ayrılarak yeni kurulan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalına geçtiler. Hematolojinin 75 yatağından 25 i yeni kurulan Tıbbi Onkolojiye verilmişti.
Doç. Dr. Fikri İçli 21.12.1988`de profesörlüğü yükseltildi. 1988 de Hematoloji Bilim Dalının C blok arka kısmında gerekli izolasyon yapılarak Kemik Ünitesi kuruldu. Kuruluşundanberi büyük ilgi ve saygı gören Hematoloji Bilim Dalı bu hizmetiyle de hem birçok çaresiz kimseye yardımcı olmaya başlamış, hemde bilimsel yönden Fakültemize onur kazandırmıştır. Hematoloji bilim dalımız gerçekten Türkiye`nin bir referans kliniği, Dünyanın da bu bölge için güvenilir bir araştırma koprüsü olmaya başlamıştır.
1991`de Hamdi Akan ve Haluk Koç Doçent oldu. 1992`de Osman İlhan Doçent oldu. 25.07.1992 de Prof.Dr. Orhan Seyfi Şardaş vefat etti. Fakültede yalnız bilimsel alanda değil, öğrenci ve asistan eğitim koordinasyon hizmetlerini de sürdüren Prof. Şardaş`ın erken kaybı çok üzücü oldu.
1993 de Prof.Dr.Akın Uysal Bilim Dalı başkanı olmuştur.
1993 te Doç.Dr. Nahide Konuk ve Meral Beksaç profesör oldular . 13.09.1994 te Bilim Dalı başkanlığına Prof.Dr. Gürbüz Erdoğan atanmıştır.
1994 te başlayarak 1995 te Poliklinik birinci kattaki hematoloji labratuvan araç ve gereç bakımmdan çok mükemmel duruma getirildi. Bunda Bilim Dalı öğretim kadrosunun çaba ve önderliği kadar yönetimin desteğini taktirle anmak gerekir.
06.01.1995 te Bilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr. Meral Beksaç seçilmiştir.
1995 te Günhan Gürman Doçent olmuştur. Bilim dalımızda yetişen bir yardımcı doçent İnönü Üniversitesinde, bir tanesi ise Fırat Üniversitesinde görev almıştır.
Hematoloji Bilim Dalı İbni Sina`ya geçtikten sonra poliklinikte ortalama yılda 6500-7000 hasta bakılmıştır. Bu 10 senelik dönemde 7203 hasta yatırılarak (yılda ortalama 720) tedavi edilmiştir. Yatırılan hasta sayısı ilk yıllarda yılda 1000 kadarken, 1988 de 25 yatağı tıbbi onkolojiye verildikten sonra 500-600 e düşmüştür .Bu düşmede son 5-6 senedir ücretsiz hasta yatırılmasının 1988 den sonra azaltılması (eskiden 15-20 iken sonra sıfıra inmiştir) etkili olabilir. Bu 10 senelik dönemde yatarak tedavi gören 7203 kişiden 1012 %14 oranında) ölüm olmuştur.
Kök hücre nakli yapılan hasta sayısı günümüzde 500` e çıkmış olup Türkiye`de ilk Ulusal Kemik İliği Nakli Kongresi bilim dalımız tarafından düzenlenmiş ayrıca nakil yapılan 100. hastadan sonra hastalarımızla birlikte bir kutlama toplantısı yapılmıştır.
Prof.Dr. Meral Beksaç`ın ardından Prof.Dr. Haluk Koç Bilim Dalı başkanlığımızı yapmıştır. Prof.Dr. Haluk Koç başkanlığı sona erdikten sonra aktif politikaya atılmış ve CHP`den Samsun Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. Prof.Dr. Haluk Koç`un ardından 2000 – 2003 yılları arasında Prof.Dr. Hamdi Akan bilim dalı başkanlığı yapmıştır. Bu dönemde Doç.Dr. Günhan Gürman Profesör kadrosuna atanmış ve Doç.Dr. Muhit Özcan da Profesör olmuştur. Prof.Dr. Hamdi Akan`ın görev süresinin ardından Prof.Dr. Osman İlhan bilim dalı başkanı olmuş, Şu anki bilim dalı başkanımız Prof.Dr. GÜNHAN GÜRMAN dır.